Василіанські монастирі Луцької єпархії на початку ХІХ ст: чисельність та прибутки

 

Монастирі

Прибутки на 1803-1804 рр.

кількість монахів

п/п

1803-1804

1826.

Волинська губернія

1

Почаївський

33 162 зл.

68

58

2

Кременецький

516 руб.

7

14

3

Дорогобузький

2216 зл.

2

3

4

Г ощанський

452 руб.

12

8

5

Дубенський

1500 руб.

4

3

6

Мильчанський

3741 руб.

7

7

7

Мелецький

272 руб.

6

5

8

Луцький

1676 руб.

8

4

9

Жидичинський

29 168 зл.

7

3

10

Білостоцький

5651 зл.

12

6

11

Туминський

962 руб.

4

6

12

Піддубецький

644 зл.

10

5

13

Пугинський

2800 руб.

7

2

14

Верхівський

980 зл.

4

3

15

Любарський

6443 зл.

21

12

16

Володимирський

529 руб.

5

7

17

Загорівський

2833 зл.

14

15

18

Тригірський

5336 зл.

14

14

19

Дерманський

11 245 зл.

7

-

20

Низкиницький

435 руб.

5

21

Зимненський

198 руб.

4

-

22

Страклівський

200 руб.

5

23

Овруцький

1500 руб.

13

12

 

п/п

Монастирі

Прибутки на 1803-1804 рр.

кількість монахів

1803-1804

1826

Київська губернія

24

Лисянський

2 465 зл.

8

4

25

Уманський

20 801 зл.

20

12

26

Канівський

-

6

7

Подільська губернія

27

Маліївецький

864

7

 

28

Барський

744 руб.

12

10

Волинська губернія

Жіночі монастирі

1

Володимирський

319 руб.

5

-

2

Дубенський

624 руб.

8

-

3

Полонський

118 руб.

8

-

Дані для складання таблиці взяті з: РГИА СПб., ф. 824 оп.1, д. 33, л. 80-84; ф. 384, оп. 15, д. 172, л. 6-7; ЦДІАК України, ф. 1342, оп. 1, спр. 68, арк. 7.

Radwan M. Carat wobec Kosciola greckokatolickiego w zaborze rosyjskim (1795-1839). Roma-Lublin, 2001.

 


S. 87-91; Kosciol greckokatolicki w zaborze rosyjskim okolo 1803 roku. - Lublin, 2003. S. 156-159; Жилюк С., Костриця М. Монастирі Волині. - Житомир, 1996. - С. 42.

Інформацію подав о. Роман Бобесюк

Додаткова інформація